سفارش آنلاین ترجمه

سفارش آنلاین ترجمه

سفارش آنلاین ترجمه خود را در پلت فرم ای مترجم ایجاد کنید و ترجمه آن را به مترجمان این سایت بسپارید.

پیدا کردن: پروژه ترجمه خود را ایجاد کنید و منتظر بمانید تا فریلنسرهای مترجم پیشنهاد خود را به پروژه شما ارسال کنند و بعد چند کاندید برای انجام پروژه شما پیدا می شود.

سفارش آنلاین ترجمه

سفارش آنلاین ترجمه

استخدام: با آنها ارتباط برقرار کنید و درباره پروژه صحبت کنید. شما می توانید قبل از اینکه آنها را برای پروژه تان انتخاب کنید، از آنها بخواهید که یک متن نمونه را برای شما ترجمه کنند.

کار: کارهایتان را به فریلنسرهای مترجم بسپارید و فرآیند پیشرفت کار را پیگیری کنید.

پرداخت: پس از اتمام پروژه، شما می توانید تنها با یک کلیک هزینه پروژه را پرداخت کنید.