پروفایل های موجود

-
پاک کردن همه فیلترها

451 پروفایل موجود 451 پروفایل موجود

 • فهیمه علی پور

  تایپیست

  3 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 300تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته

  تایپ سریع و اصولی و تحویل به موقع با هزینه کم

 • محمد بستانی اصل

  تایپیست

  11 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 350تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته

  یکی از بنده های خدا…

 • علی قربانی

  تایپیست و مترجم

  5 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 3,000تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • mohamad mehdi moradi

  تایپیست و مترجم

  0 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 500تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • زینب ساریجلو

  تایپیست

  3 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 400تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • علی پهلوانی

  تایپ

  1 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 3,500تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته

  یکسال سابقه ترجمه، نویسندگی و تایپ در سایت تکنولوژی تکرا

 • نیما رنجبر

  تایپیست

  6 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 450تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • مسعود تاتاری

  تایپیست

  1 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 400تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • parisa sf

  تایپیست

  1 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 400تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته
 • حسین منوچهری

  تایپیست

  1 سال تجربه کاری 0 پروژه انجام داده است 470تومان/صفحه ای 0تومان درآمد داشته