نحوه کار با سایت به عنوان ای مترجمی

1.ثبت نام به عنوان مترجم

۲٫ تایید حساب کاربری از طریق ایمیل

۳٫ با انتخاب گزینه ویرایش پروفایل نوع حرفه خود را به عنوان مترجم انتخاب کنید

۴٫ مهارت خود را انتخاب کنید

هنگامی که پروژه ای روی وب سایت ای مترجم ارسال شد ای مترجم شما را مطلع خواهد نمود. اگر علاقه مند به انجام پروژه باشید می توانید پیشنهاد خود را ارسال کنید.

۵٫با خرید بسته می توانید پیشنهاد خود را ارسال کنید:

بسته برنزی: با پرداخت ۲٫۰۰۰ تومان می توانید ۱۰ پیشنهاد ارسال کنید.

بسته نقره ای: با پرداخت ۵٫۰۰۰ تومان می توانید ۳۰ پیشنهاد ارسال کنید.

بسته طلایی: با پرداخت ۱۰٫۰۰۰ تومان می توانید ۶۰ پیشنهاد ارسال کنید.

با پذیرش پیشنهاد شما از طرف کارفرما می توانید کار خود را شروع کنید و در پایان کار، مبلغ پروژه به حساب شما واریز خواهد شد.

نحوه کار با ایران تایپ